Przejdź do głównej zawartości

Posty

Stare

 Nieludzka duma wypełnia duszę tego młodzieńca!...” - rzekł do siebie arcykapłan i smut- ny pożegnał faraona. ROZDZIAŁ JEDENASTY Tymczasem Pentuer wybierał się z powrotem do Dolnego Egiptu, aby z jednej strony zna- leźć po trzynastu delegatów stanu rolniczego i rzemieślniczego dla faraona, z drugiej zaś - aby zachęcić ludność pracującą do upominania się o ulgi, jakie przyobiecał nowy władca. W jego bowiem przekonaniu największą sprawą dla Egiptu było: usunąć krzywdy, jakich doznawały, i nadużycia, jakim ulegały klasy pracujące. Niemniej Pentuer był kapłanem i nie tylko nie pragnął upadku swego stanu, ale nawet nie chciał zrywać węzłów, jakie go z nim łączyły. Toteż aby zaznaczyć swoją wierność, Pentuer poszedł z pożegnaniem do Herhora. Potężny niegdyś dostojnik przyjął go z uśmiechem. -   Rzadki gość... rzadki gość!... - zawołał Herhor. - Od czasu jak mogłeś zostać doradcą je- go świątobliwości, nie pokazujesz mi się... Co prawda, nie ty jeden!... Ale cokolwiek na
Najnowsze posty

Nowe

 tego powodu uważam, że państwo jest w niebezpieczeństwie, i -jestem zmuszony zwró- cić się po fundusze do skarbów przechowywanych w Labiryncie. Dwaj kapłani niespokojnie poruszyli się. -    Wiem - ciągnął faraon - że według naszych świętych praw, mój dekret nie wystarczy do otworzenia nam piwnic Labiryntu. Lecz kapłani tamtejsi objaśnili mnie: co powinienem zro- bić? Oto - muszę zwołać przedstawicieli wszystkich stanów Egiptu, po trzynastu ludzi z każ- dego stanu, i uzyskać od nich potwierdzenie mojej woli... Faraon w tym miejscu uśmiechnął się i zakończył: -   Dziś wezwałem was, abyście mi pomogli zwołać to zgromadzenie stanów, i oto, co wam rozkazuję: Ty, dostojny Semie, wybierzesz mi trzynastu kapłanów i trzynastu nomarchów... Ty, po- bożny Pentuerze, sprowadzisz z różnych nomesów trzynastu rolników i trzynastu rzemieślni- ków... Tutmozis dostarczy trzynastu oficerów i trzynastu szlachty, a książę Hiram zajmie się tym, ażebym miał trzynastu kupców. Życzę sobie, ażeby